Begeleiden van Creatieve Sessies

Ork, ork, ork. Soep eet je met een… Onze hersenen vertrouwen graag op een bekend patroon, ook als dat niet de gewenste is. Als facilitator voor vernieuwing beschik ik over een grote koffer met technieken, die de onbruikbare patronen doorbreken en de ideeënstroom verrijken en vergroten. De keuze voor een techniek hangt sterk samen met de aard van het vraagstuk en de gewenste uitkomst: is er behoefte aan één centraal idee (bijv. een toekomstvisie) of een reeks van ideeën (bijv. optimaliseren van een bestaand proces)? Hoe groot is de groep, wat is de verhouding experts/leken, welke denkstijlen hebben de deelnemers, welke ervaring hebben ze met dit soort processen? Hoeveel tijd is er, etc. etc.

In de basis maak ik onderscheid tussen associatieve en morfologische technieken. Bij de eerste groep gaat de verbeelding als het ware op reis door het gebruik van analogieën, associaties en metaforen. De morfologische technieken daarentegen, ontleden het vraagstuk in al z’n onderdelen en lagen, om vervolgens nieuwe en verrassende combinaties te creëren. Systematic Inventive Thinking is hier een voorbeeld van. Beide soorten zijn zeer krachtig, afhankelijk van de uitgangspunten voor het project.

Ik geniet bekendheid in creativiteitsland vooral vanwege mijn kennis en ervaring op het gebied van de SIT-methodiek.

 

Systematic Inventive Thinking

Systematic Inventive Thinking (SIT) is een systematische aanpak voor het analyseren van complexe problemen en het vinden van concrete oplossingen. SIT wijkt af van gangbare creatieve methoden voor conceptontwikkeling doordat het patronen gebruikt om bestaande denkpatronen te doorbreken. Het zijn wel de denkpatronen die aantoonbaar aan de basis liggen van 70% van de succesvolle innovaties, probleemoplossingen en marketingcommunicatie concepten. Ik pas SIT toe in workshops en projecten met klanten om concepten voor nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, om oplossingen te vinden voor lastige vraagstukken en om creatieve marketingcommunicatie concepten te genereren.
De SIT-methodiek heeft haar oorsprong in Israel, waar de methodiek is ontwikkeld aan de Universiteit van Jerusalem. Een aantal leden van dit universitaire team, heeft de SIT-onderneming opgericht, een internationaal georiënteerd adviesbureau. Voor meer informatie over SIT, lees ons boek en download achtergrondinformatie.