Leidinggevenden

Leidinggeven - een knap staaltje jongleren!

Leidinggevenden zijn multitaskers bij uitstek. Het dagelijks verbinden van de inhoud, de benodigde middelen, het lange termijn perspectief, de korte termijn acties, de zorg voor medewerkers, het leiden van bijeenkomsten, de eigen ontwikkeling etc. etc. vraagt om het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken om zo door de bomen het bos te blijven zien. Ik ben leidinggevenden graag op drie vlakken van dienst:

 

Individuele coaching gericht op het vergroten van de effectiviteit van de leidinggevende in relatie tot de teameffectiviteit

Met behulp van het Lumina Leader 360 graden assessment, geef ik jou als leidinggevende inzicht in je leiderschapstijl, hoe je door alle mensen om je heen ervaren wordt en waar mogelijke ontwikkelpunten liggen.

De diagnose van de teameffectiviteit maakt duidelijk op welke vlakken het team stappen kan zetten.

De coaching richt zich op het ontdekken door jou hoe je - vanuit je eigen energie - effectiever wordt en tegelijkertijd de voorwaarden creeert waardoor je team effectiever wordt.

 

Team coaching gericht op het vergroten van de teameffectiviteit

Teamontwikkeling is gericht op het vergroten van de teameffectiviteit. Een effectief team kenmerkt zich door betere prestaties en meer werkplezier, door het vermogen steeds beter samen te werken en door de voortdurende  ontwikkeling van relevante vaardigheden. De rol van de leidinggevende is hierbij cruciaal. Ik begeleid het team bij het creeeren van de voorwaarden om effectiever samen te werken en ga daarbij in op zowel de structuurkant (= WAT moeten we met elkaar realiseren binnen welke context?), de proceskant (= HOE werken we samen?) en de de gedragsmatige kant (= HOE gedragen we ons zo dat iedereen effectief kan zijn?).

Ik zet hierbij graag inzichtverschaffende instrumenten in, bijvoorbeeld Lumina Spark om individuele gedragsvoorkeuren in beeld te brengen, Lumina Team, om de kwaliteiten van het team inzichtelijk te maken, de team effectiviteit diagnose om een 0-meting te hebben waartegen de teamontwikkeling afgezet kan worden.

 

Faciliteren van bijeenkomsten (procesontwerp en proces begeleiding)

De effectiviteit van teambijeenkomsten is groter naarmate het ontwerp van de bijeenkomst en de begeleiding van de bijeenkomst zijn afgestemd op het te behalen doel én de randvoorwaarden die een rol spelen. Ik vervul graag de rol van 'proces ontwerper en =begeleider', zodat de leidinggevende zich kan concentreren op de inhoud van de bijeenkomst en zelf meedoet. De bijeenkomst bereiden we samen voor, zodat we de rol van 'leidinggevende op inhoud' en 'procesbegeleider' nauw op elkaar kunnen afstemmen.