Coaching met behulp van het paard

Het uitgangspunt bij 'coaching met behulp van het paard' (Equine Assisted Coaching) is dat ieder mens de antwoorden op zijn vragen over persoonlijk functioneren in zichzelf kan vinden.

 

Coaching met behulp van het paard is een ervarings- en oplossingsgerichte coaching methode, die zowel individueel als in groepsverband kan plaatsvinden. Door middel van een activiteit gaat de coachee de interactie met het paard aan. Het paard reageert vanuit zijn eigenheid op het gedrag van de coachee, op zijn intentie en gemoedstoestand. Het paard geeft de coachee directe en oprechte feedback.

 

De coach heeft tijdens dit proces een faciliterende rol waardoor de coachee inzicht kan verwerven in denk, -gevoels en gedragspatronen. De aanwezigheid van het paard zorgt voor een veilige emotionele setting voor de coachee en biedt hem de mogelijkheid om met gedrag, intentie en gevoel te experimenteren. De ervaring van de reactie van het paard biedt de coachee de mogelijkheid te reflecteren op zichzelf en zijn relatie tot anderen.

 

Voor 'coaching met behulp van het paard' werk ik samen met Anne Kouwenhoven.

Anne is geboren in Breda en van jongs af actief met paarden. Zij heeft via de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) haar basis-instructeursdiploma behaald. Naast het werken met paarden helpt Anne graag mensen op weg naar wat zij zelf als belangrijk, waardevol en prettig ervaren en naar waar ze zelf op zoek zijn. Vanuit die ambitie heeft zij de opleiding Social Work (specialisatie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) aan Avans Hogeschool Breda met succes gevolgd.

 

Tijdens haar HBO-opleiding kreeg de wens om het werken met paarden en mensen te combineren gaandeweg meer gestalte. Dit resulteerde in het met succes afronden van de gecertificeerde Post-HBO opleiding Equine Assisted Coaching in Pijnacker.

 

Anne aan het woord: "Het mogen inzetten van paarden in mijn dagelijks werk vind ik een voorrecht. Door samen te werken met het paard kan iemand dichter bij zijn/haar gevoel komen en wordt iemand meer gesterkt in 'het zijn'. Mijn uitgangspunt is 'gelijkwaardigheid voor iedereen met respect voor zijn of haar rol in het dagelijks leven'.

Anne Kouwenhoven Anne Kouwenhoven