Facilitatie / procesregie

​Professionele begeleiding van groepsbijeenkomsten

Als procesregisseur (facilitator) vergroot ik de effectiviteit van de bijeenkomst van jouw groep door een gezond groepsproces te ontwerpen en te begeleiden. Ik maak het zo makkelijker en leuker voor de groep om samen te werken en haar opdracht te vervullen. In de praktijk faciliteer ik bijeenkomsten van 2 tot 2000 personen en van een uur tot een week. Door professionele begeleiding van je bijeenkomst, is een gevoel van teleurstelling of frustratie na afloop van de bijeenkomst verleden tijd. Dit komt o.a. door goede voorbereiding van de bijeenkomst, groepsleden uit te dagen het achterste van hun tong te laten zien en zich te verplaatsen in elkaars standpunten, ‘pijnlijke’ onderwerpen bespreekbaar te maken, heldere conclusies en afspraken te formuleren.

 

Waar zorg ik voor?

  • Een heldere groepsopdracht en een gedeelde visie op het eindresultaat, duidelijke doelen en taken, duidelijkheid over wie wel en geen lid zijn van de groep en waarom, een duidelijke rolverdeling, voldoende tijd.

  • Een groepsopdracht die in lijn is met de missie en waarden van de bredere context (b.v. de organisatie), voldoende ondersteuning voor de groep vanuit de bredere context, zowel op materieel als immaterieel vlak.
  • Planning van het groepswerk in de tijd. Agendering van de juiste onderwerpen op het juiste moment. Heldere uitkomst van de bespreking van elk onderwerp. Effectieve werkvormen voor het oplossen van vraagstukken, het nemen van besluiten, het bespreken van meningsverschillen. Optimale energie en inspiratie van de groepsleden tijdens het proces.
  • Inzicht van de groepsleden in hun gedrag op verschillende momenten in het proces - onder normale én onder stressvolle omstandigheden, inzicht in de uitwerking van hun gedrag op het functioneren van het team, effectieve communicatievormen.

 

Certified Professional Facilitator

Sinds 1990 begeleid ik succesvol en met heel veel plezier vele verschillende groepen. De International Association of Facilitators heeft mij het predicaat Certified Professional Facilitator (cpf) verleend. Die ervaring en de kennis die ik heb opgebouwd, bied ik je graag aan. Voeg daarbij mijn persoonlijke, inspirerende en enthousiasmerende stijl en je hebt een krachtig recept voor ‘effectieve groepsbijeenkomsten’!