Teamontwikkeling: training en coaching

Effectiever samenwerken

In mijn werk met teams, besteed ik aandacht aan de ontwikkeling van:

  • onderling vertrouwen en inzicht in elkaars kwaliteiten en gedragsvoorkeuren
  • conflict vaardigheid: meningsverschillen zijn noodzakelijk - maar hoe worden ze constructief?
  • commitment aan de gemaakte afspraken
  • de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en elkaar ter verantwoording te roepen
  • focus op de gewenste teamresultaten


Niet verbonden zijn

We werken allemaal op enig moment samen met andere mensen. En in de meeste gevallen beginnen we gewoon ‘samen te werken’ en bespreken we niet expliciet met elkaar wat eigenlijk de bedoeling is en hoe we vervolgens met elkaar aan de slag gaan. Wel in grote lijnen natuurlijk, maar niet in detail… En daarin zit nu juist het venijn. Waar de ene persoon denkt dat we het over een konijn hebben, denkt de ander dat we naar een eend kijken. En waar de ene persoon graag op basis van intuïtie besluiten neemt, heeft de ander veel behoefte aan feitelijke informatie voordat hij besluiten neemt. Zomaar wat voorbeelden die laten zien hoe het in de praktijk tot miscommunicatie, onbegrip, gebrek aan verbinding en ineffectiviteit kan leiden.

 

Trainen, coachen en faciliteren

Tijdens Team training en - coaching werk ik met het team aan het vergroten van de effectiviteit van het team. Dit doe ik door naast thematische trainingen, zo veel mogelijk ‘on the job’ het team te begeleiden. Vanuit het principe ‘goed voorbeeld doet goed volgen’, ontwerp en faciliteer ik ‘gewone’ teambijeenkomsten (bijvoorbeeld het wekelijks overleg of een ‘hei-sessie’ waardoor de teamleden ervaren hoe op ze op een andere manier effectief met elkaar kunnen samenwerken. Of ik help teamleden bij het constructief omgaan met conflicten, waarbij ze al doende leren.

 

Inzicht als vertrekpunt

Het vertrekpunt voor Team training en - coaching is het inzicht in de verschillende personen in het team. Ik heb hier twee verschillende instrumenten voor in huis:

  • Assessment van zielsessenties - geschikt voor mensen die de kern van hun denken en doen willen leren kennen
  • De instrumenten van Lumina Learning: Lumina Spark, Lumina Leader (+360 feedback) en Lumina Team - geschikt voor mensen die inzicht willen krijgen in hun gedragsvoorkeuren
  • Daarnaast breng ik de 'teameffectiviteit' in kaart aan de hand van de 'Teameffectiviteit meting'. Dit is een nul-meting van de effectiviteit van het team en maakt inzichtelijk waar de ontwikkelpriroiteiten liggen.